Cipmann

 • Braće Branchetta 12
  51000 Rijeka
  Croatia
 • CIPMANN d.o.o. za dizajn i usluge
 • upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci
  MBS 040279414
  OIB 74823043787
  IBAN 2340 0091 1105 0501 3
 • Temeljni kapital u iznosu od 20 000 kn uplaćen u cijelosti kod PBZ d.d. Zagreb
  Članovi uprave: Nina Raimann Kovačević i Martina Čip Škulić